Veelgestelde vragen

Wat is hoge bloeddruk?

Hoge bloeddruk (een waarde gelijk aan of hoger dan 140/90 mmHg    ) is een veel voorkomende aandoening, waarbij de kracht waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt, te hoog is. Een hoge bloeddruk zorgt ervoor dat het hart veel harder moet werken om het bloed door het lichaam te pompen, waardoor de slagaders worden belast, wat uiteindelijk kan leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals een hartaanval, een beroerte en verlies van gezichtsvermogen.

 

Het sympathische zenuwstelsel speelt een belangrijke rol bij het handhaven van het lichaamsevenwicht – inclusief het regelen van een gezonde bloeddruk – door berichten te verzenden tussen de hersenen en de organen. Indien de zenuwen echter overactief zijn en te veel signalen afgeven, kan dat bijdragen  tot een hoge bloeddruk. Artsen hebben aangetoond dat het onderbreken van zenuwbanen die bijdragen aan overactieve signalering kan helpen bij het verlagen van de bloeddruk      .

 

Wat is het doel van het klinische onderzoek TARGET BP OFF-MED?

Het doel van het onderzoek is de doeltreffendheid van de Peregrine-procedure voor de behandeling van hoge bloeddruk te onderzoeken. Deelnemers zullen patiënten omvatten die geen antihypertensiva gebruiken en patiënten die 1-2 antihypertensiva gebruiken en die tijdens het onderzoek gedurende 3 maanden stoppen met het innemen van die medicatie. Dit om het voordeel van de procedure voor het onder controle brengen/houden van hoge bloeddruk duidelijk te kunnen beoordelen.

 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Patiënten zullen door de onderzoekers worden gevraagd om bezoeken, zowel voor als na de procedure, aan het kabinet af te leggen om de effecten van de behandeling op de bloeddruk in de loop van de tijd te kunnen volgen. De procedure zelf zou niet meer dan één overnachting mogen vereisen. Het laatste vervolgbezoek van het onderzoek zal plaatsvinden twee jaar na de procedure.  

 

Wat is de Peregrine-procedure?

De Peregrine-procedure is een minimaal invasieve procedure die zal worden uitgevoerd onder lichte verdoving. De Peregrine-katheter zal worden ingebracht via een kleine incisie in de lies en naar de nierslagaders worden geleid met behulp van angiografie (zoals een röntgenfoto). Het systeem zal een kleine dosis gedehydrateerde alcohol afgeven  in het gebied net buiten de slagader waar de sympathische zenuwen zich bevinden, om de oversignalering van die zenuwen te deactiveren. 

 

Waarom is het onderzoek gerandomiseerd?

Het klinische onderzoek TARGET BP OFF-MED is gerandomiseerd tussen een behandelgroep en een controlegroep - wat betekent dat sommige patiënten de Peregrine-procedure krijgen, terwijl patiënten in de controlegroep een diagnostische procedure krijgen, maar geen behandeling met de Peregrine-procedure. Alle patiënten zullen actief worden opgevolgd en beheerd door de onderzoekers. Patiënten zullen niet weten in welke onderzoeksgroep ze zitten. De reden voor die onderzoeksopzet is dat het zou kunnen helpen om duidelijk te maken hoe doeltreffend de procedure de bloeddruk verlaagt in vergelijking met andere factoren, zoals de voordelen van actieve bloeddrukmeting als deelnemer in het onderzoek.

 

 

Is de Peregrine-procedure al eerder onderzocht? Waar kan ik de gegevens vinden?

Naast het klinische onderzoek TARGET BP OFF-MED is de infusiekatheter van het Peregrine-systeem onderzocht in een post-market evaluatie      in geselecteerde regio's in Europa, gereguleerd door de CE-markering, alsook in een eerste onderzoek bij mensen   .    

8,9

10,11

12,13

14